Uutiset
Hallinto

Ohjelma tiedottaa

06.03.2009
Hankejulkaisu saatavilla
Lue lisää

26.03.2008
Kielenkäännöspalveluiden kilpailutus
Lue lisää

19.02.2008
Baltic Sea Region ohjelma käynnistyi
Lue lisää

Hankkeissa tapahtuu

11.04.2008
Miten voi Venäjä-yhteistyö -seminaari
Lue lisää

21.12.2007
Oulanka - Paanajärvi hankkeen aikaansaannoksia juhlittiin Oulangalla
Lue lisää

16.11.2007
Ympäristö- ja hyvinvointiosaaminen yritystoiminnaksi - hankkeen loppuseminaari
Lue lisää

Naapuruusohjelmien toteutuksessa sovitettiin yhteen kahden eri rahoitusvälineen (Interreg ja TACIS) menettelytapoja. Tästä johtuen naapuruusohjelmia toteutettiin toisaalta rahastojen kautta eriytetyin rakentein mutta toisaalta koko ohjelman hallinnoinnin näkökulmasta yhdistetyin rakentein.

Euregio Karelia naapuruusohjelman hallinnolliset rakenteet

Ohjelmaan osoitettu EAKR-rahoitus kansallisine vastinrahoineen tarkoitettiin käytettäväksi ensisijaisesti EU-alueelle kohdistuvien toimenpiteiden kustannuksiin. EAKR-rahoituksesta vastaavana hallintoviranomaisena samoin kuin maksuviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hallintoviranomainen vastasi ohjelman toteuttamisesta rakennerahastosäädösten mukaisesti ja maksuviranomainen suoritti rahoituksen maksamisen ohjelman kautta rahoitettaville hankkeille.

Euregio Karelia naapuruusohjelmaan osoitettu Tacis -rahoitus oli tarkoitettu EU:n ulkopuoliselle ohjelma-alueelle kohdistuviin toimenpiteisiin. Ohjelman Tacis -rahoituksesta vastaavana viranomaisena (contracting authority) toimi EU:n komission delegaatio Venäjällä. EU:n delegaatio vastasi myös hankekohtaisten päätösten kirjoittamisesta ohjelman valintakomitean suositusten mukaisesti.

Naapuruusohjelmalla oli yhteinen seurantakomitea, joka huolehti ohjelman täytäntöönpanon tehokkuudesta ja laadusta. Seurantakomitean toiminnasta vastuullisena ministeriönä toimi Suomen sisäasiainministeriö, joka nimesi myös seurantakomitean puheenjohtajan.

Ohjelman valintakomitea vastasi rahoitettavien hankkeiden valinnasta. Valintakomiteassa oli kuusi suomalaista ja neljä venäläistä jäsentä sekä lisäksi pysyviä asiantuntijajäseniä. Varsinaiset jäsenet edustivat alue- ja paikallistason organisaatioita ohjelma-alueen suomenpuoleisista maakunnista ja Karjalan tasavallasta.

Tekninen sihteeristö käsitteli hakemukset ja valmisteli valintakomitean päätöksentekoa. Tekninen sihteeristö vastasi ohjelman käytännön toteutuksesta, samoin tiedottamisesta ja neuvonnasta. Tekninen sihteeristö oli sijoitettu hallinto- ja maksuviranomaistehtäviä hoitavaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja sillä oli sivutoimipisteet Kajaanissa, Joensuussa ja Petroskoissa.

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu, puh. (08) 321 4000, faksi (08) 321 4013