Uutiset
Toimintalinjat

Ohjelma tiedottaa

06.03.2009
Hankejulkaisu saatavilla
Lue lisää

26.03.2008
Kielenkäännöspalveluiden kilpailutus
Lue lisää

19.02.2008
Baltic Sea Region ohjelma käynnistyi
Lue lisää

Hankkeissa tapahtuu

11.04.2008
Miten voi Venäjä-yhteistyö -seminaari
Lue lisää

21.12.2007
Oulanka - Paanajärvi hankkeen aikaansaannoksia juhlittiin Oulangalla
Lue lisää

16.11.2007
Ympäristö- ja hyvinvointiosaaminen yritystoiminnaksi - hankkeen loppuseminaari
Lue lisää

Euregio Karelia Naapuruusohjelma jakautui neljään toimintalinjaan, joista kolmella ensimmäisellä rahoitettiin hanketoimintaa. Neljännellä eli teknisen tuen toimintalinjalla katettiin muun muassa ohjelman hallinnosta ja toteuttamisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset. Toimintalinjat jakaantuivat kukin kahteen toimenpidekokonaisuuteen, joissa toiminnan sisältö määriteltiin yksityiskohtaisemmin. Läpileikkaaviin teemoihin (ympäristö, tasa-arvo ja tietoyhteiskunta) liittyviä hankkeita rahoitettiin kaikilta toimintalinjoilta.

Toimintalinja 1 Moderni laukkukauppa

Moderni laukkukauppa -toimintalinjan tavoitteena oli kehittää yritysten välistä, rajat ylittävää yhteistyötä sekä edistää uusien rajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä.

Toimintalinja 2 Henkiset sillat

Toimintalinjan tavoitteena oli yhteisen kulttuuriperinnön ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen rajat ylittävässä yhteistyössä, tietoyhteiskuntakehityksen tukeminen demokratian edistämiseksi sekä toimivan kansalaisjärjestöyhteistyön kehittäminen yli rajan.

Toimintalinja 3 Arjen rajanylitykset

Toimintalinjan tavoitteena oli kehittää rajan ylittämistä joustavammaksi.

Toimintalinja 4 Tekninen tuki

Toimintalinjan tavoitteena oli tukea ja edistää ohjelman toteutusta, hallinnointia ja seurantaa. Teknisen tuen avulla pyrittiin edistämään naapuruusohjelman tunnettavuutta tehokkaalla tiedottamisella.

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu, puh. (08) 321 4000, faksi (08) 321 4013